วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ชื่อ พัชราภรณ์ เวียงอินทร์


ชื่อเล่น แอน

วันเกิด 3 พ.ค. 2536


สาขาวิชา การประถมศึกษา หมู่ 3


รหัสนักศึกษา 544188121


ชอบเลียง สุนัขชอบสี เหลือง ชมพู ฟ้า